Kalite Değerlerimiz
03 Aralık 2021

KU.YD.148 MİSYON-VİZYON VE DEĞERLER REV1 (1).pdf

STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

·         Eğitim,öğretim ve hasta bakımının niteliğini geliştirmek

·         Araştırma kapasitelerini, olanaklarını geliştirmek ve tüm personelimizi araştırmaya teşvik etmek

·         Faaliyetlerin verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim sistemleri geliştirmek

·         Kurum içi ve dışı etkin politikalar oluşturmak ve uygulamak

·         Üniversite, özel sektör ve kamu ile işbirliği tesis etmek, yürütmek ve sürdürmek

·         Hastanemizin sağlık hizmetleri alanındaki hizmet kalitesi ve çeşitliliğini artırmak

·         Hastanemizin eğitim, öğretim kalitesini arttırmak amacı ile fiziksel ve teknolojik altyapı olanaklarını geliştirmek.

·         Hastanemizin enerji maliyetlerini düşürmek ve çevre duyarlılığını arttırmak amacı ile yenilenebilir enerji kaynakları yaratmak

·         Hastanemizde hastalarımız için "Bebek Dostu Hastane", "Anne Dostu Hastane", "Engelli Dostu Hastane", "Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri", çalışanlarımız için "Dumansız Hastane" gibi projeler yürütmek ve sürdürmek.

·         Hastanemizde hastalarımızın ve çalışanlarımızın düşünce ve önerilerini rahatça ifade edebilecekleri platformlar sağlamak.

·         Hedeflerimiz doğrultusunda, "Verimlilik Karnesinin" tüm alanlarında A Grubu başarı grafiği yakalamak.

·         KALİTE POLİTİKASI

Sahip olduğumuz vizyon misyon ve değerlerden ödün vermeden,

• Çevresel olgulara saygılı,

• Yasalara ve hasta haklarına bağlı,

• Sürekli eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinde bulunan,

• Hizmette ulusal ve uluslararası sağlık standartlarını yakalayan,

• Gelişmenin yazılı, ölçülebilir ve kanıta dayalı olmasını sağlayan bir sağlık kuruluşu olmak.

Temel Değerlerimiz;

 

·         Önce İnsan

·         Çalışan ve Hasta Haklarına Saygı

·         Topluma, Çevreye ve Yasalara Saygı

·         Güven

·         Tıbbı Etik ve İnsani değerlere sahip çıkmak

·         Bilimsellik

·         Çağdaşlık

·         Ulaşılabilirlik

·         Sürdürülebilirlik

·         Ben değil biz anlayışı

Kalite Değerlerimiz

1.      Ø  Hastanemize başvuranların memnuniyetini en üst düzeyde tutabilmek için, sağlıkta kalite standartlarına uygun, zamanında, güler yüzlü sağlık hizmeti sunmak.

2.      Ø  Sağlıkta kalite standartlarını yakalamak için sürekli iyileştirmeler yapmak.

3.      Ø  Çalışanlarının memnuniyetini esas alan ekip çalışmasıyla hizmet vermek.

4.      Ø  Mevcut kaynaklarımızı yerinde ve etkin kullanmak.

5.      Ø  Fiziki ve sosyal çevremize yönelik sorumluluklarımızı yerine getirmek.

6.      Ø  Tedarikçilerimizle, karşılıklı işbirliği anlayışı içerisinde

7.      çalışmak.

 

DEĞERLERİMİZ

 
İletişim
• Bizden hizmet alanların deneyimlerine önem vermek, öneri sistemlerimize etkin olarak katılmalarını sağlamak,
• Çalışanlarımızla birlikte oluşturduğumuz güven ortamında görüş ve önerileri değerlendirmek,

Güven
• Bilgi ve deneyimlerimizden yararlanarak, sunmuş olduğumuz sağlık hizmetinde güven duyulan bir sağlık kurumu olmak,

Bilgi
• Tıp hizmetlerinde bilginin önemli olduğu bilinci içinde,
• En iyi şekilde nasıl hizmet vereceğimizi bilgi ışığında öğrenmek, 
• Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda hizmet vermek, 

Sorumluluk
• Görev bilinci içinde sorumluluklarımızın farkında olmak, 
• Tıbbi etik ve insani değerlere sahip çıkmak, 

Duyarlılık 
• Topluma ve çevre bilincine karşı duyarlı bireyler olmaktır.

Vefa
• Hastanemizde geçmişte hizmet veren büyüklerimize,
• Geçmişten bu güne dek bize her zaman güvenen hastalarımıza olan vefa borcumuzun farkında olmak, 

Dayanışma
• Başarımızın temelinde çalışanlarımızın olduğuna inanmak, 

Paylaşım
• Ben değil, biz yaklaşımı ile hareket etmek, iyi ve kötü günde bir arada olmak,

Bütüncül Yaklaşım
• Her insan değerlidir inancı içinde, 
• Her koşulda hizmet vermek, her insana eşit koşulda sağlık hizmeti sunmak bilinci ile toplumun her ferdine kaliteli sağlık hizmeti sunmak, 

Şeffaflık, Dürüstlük
• Kurumuz kayıtlarında yer alan bilginin, ilgili kişiler tarafından izlenebilirliğini sağlamak, 
• Doğruluğunu bozmadan tarafsız olarak paylaşmak ve korumak, 

Toplam Kalite Yönetimi
• Kaliteyi bütüncül yaklaşımla yönetmek ve hep birlikte, her an kaliteli hizmet sunmak,

Farkımız
• Köklü geçmişimiz, 
• Pozitif değişim anlayışımız,
• Kararlığımız, 
• İlkelere bağlığımız, 
• Yeniliklere açık olmamız, 
• Öğrenmeye açık, yüksek sorumluluk bilincine sahip , dinamik kadromuzla başarılı sonuçlara ulaşma yeteneğimizdir.