Evde Sağlık Hizmetleri Birimi
05 Aralık 2022


Evde Sağlık Hizmetleri;

• Çeşitli sağlık problemleri nedeniyle yatağa bağımlı olan, günlük yaşamını sürdürebilmesi için yanında aile fertlerine ihtiyaç duyan hastalarımızı kapsayan evde sağlık hizmetlerine başvuru yapmak için 444 38 33 numaralı telefonla kayıt yaptırılabilir.
• Bireyin sağlığını korumak,
• Yükseltmek
•Yeniden sağlığına kavuşturmak, amacıyla sağlık ve sosyal hizmetlerin profesyonel düzeyde veya aile bireyleri tarafından bireyin kendi evinde veya yaşadığı ortamda sağlık hizmetlerinin sunulmasıdır.

Evde Sağlık Hizmetinin Kapsamı
*Hastalığın teşhisini koymak olmayıp; daha önce ilgili dal uzmanlarınca konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında; Muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesini,
* İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesini,
* Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunmasını,
* Hastanın ve ailesinin; evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesini,
* Hastaya evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesini,
* Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan eve naklini kapsar

Evde Sağlık Hizmetlerine Başvuru Nasıl Yapılır?
* Bütün başvurular Ulusal Çağrı Merkezine 444 38 33 numaralı telefon numarası aranarak yapılabilir.
* Randevu sistemine dayalı olarak yürütülür.
* Yapılan tüm başvurular İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Koordinasyon Merkezince takip edilerek; hizmet emri ataması yapılmakta ve hastaların bağlı olduğu birimlerden ilk randevularını almaları sağlanmaktadır

Acil Durumlarda Ne Yapılmalı?
* Evde Sağlık Hizmeti verilen kişiler birimlerimizce takip edilen mevcut durumları haricinde; yeni oluşan ve aciliyet gerektiren durumlarda;
*112’yi arayarak ambulans çağrılmalı ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil servislerine müracaat etmelidirler

Evde Sağlık Hizmetlerinin Sonlandırılma Şartları
* Evde sağlık hizmeti verilen hastanın uygulanan tedavi ile iyileşerek tedavi ihtiyacının ortadan kalkması
* Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanacak sağlık bakım ve tedavinin, belli bir aşamadan sonra sağlık personeli gerektirmeden uygulanabilecek hale gelmesi,
* Hastanın kendisi veya kanuni temsilcilerinin hizmeti sonlandırmayı talep etmesi
* Hastanın vefat etmesi,
* Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri, önerilere uymamaları halinde verilen hizmetin faydası sorumlu tabip veya diş tabibi tarafından sorgulanır ve hizmetin sonlandırılmasına karar verilebilir

  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 10.jpg
  • 12.jpeg
  • 17.jpg
  • 27.jpg
  • 28.jpeg
  • 26.jpg