T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Burdur İl Sağlık Müdürlüğü Burdur Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Burdur İl Sağlık Müdürlüğü Burdur Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Malzeme talep

Güncelleme Tarihi: 22/04/2020

Hastanemizde bulunan malzemeler istem bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 

MALZEME TALEP ALGORİTMASI.docx

LİSTE.xlsx

TALEP MUZEKKERESi.pdf