Malzeme talep
22 Nisan 2020

Hastanemizde bulunan malzemeler istem bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 

MALZEME TALEP ALGORİTMASI.docx

LİSTE.xlsx

TALEP MUZEKKERESi.pdf