Sıfır Atık Belgesi
27 Temmuz 2022

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.
Hastanemiz, Sıfır Atık Yönetmeliği’ ne uygun şekilde, yönetim sistemini kurarak 09.06.2020 tarihi itibari ile Sıfır Atık Belgesi’ ni almaya hak kazanmıştır.

  • 64233d29-6bc0-48c2-bffc-094de22b1ca3.jpg